Przejdź do stopki

STATUS PRAWNY

Treść

 

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarejestrowana: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000076200

Siedziba: Miasto Zgorzelec

Adres: ul.Bohaterów Getta 1a, 59-900 Zgorzelec

5088