Przejdź do stopki

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

Treść

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” sp. z o.o. w Zgorzelcu jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością funkcjonuje od 15 grudnia 1997 r.

Wspólnikami są: Gmina Miejska Zgorzelec, która posiada 45 252 udziały oraz Gmina Zgorzelec posiadająca 15 268 udziały w spółce.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 60 920 000,00 zł. 

5088