Przejdź do stopki

PRZETARGI

Treść

Przetarg nieograniczony nr 03/01/2018/TT

zakończony

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Orzeszkowej w Zgorzelcu na odcinku od ul. Łużyckiej do wysokości Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II

Przetarg nieograniczony nr 15/07/2017/TT

zakończony

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji instalacyjnej projektowo-kosztorysowej na modernizację SUW w Jerzmankach”. Termin składania ofert - 03.10.2017 r. do godz. 1200 Termin otwarcia ofert – 03.10.2017 r. o godz. 1230

Przetarg nieograniczony nr 1/PZP/2017

zakończony

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Bolesławieckiej w Zgorzelcu i w Jędrzychowicach wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych do nowej sieci wodociągowej”. Termin składania ofert - do dnia

Przetarg nieograniczony nr 10/05/2017/TEI

zakończony

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów należących do PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelc

5456