Przejdź do stopki

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Treść

  1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.
  2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
  3. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.
  4. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych.
  5. Wytwarzanie energii elektrycznej.
  6. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
  7. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
  8. Pozostałe badania i analizy techniczne.
  9. Sprzedaż detaliczna roślin i nawozów, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

 

 

5456