Przejdź do stopki

Przetarg nieograniczony nr 15/07/2017/TT

Treść

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji instalacyjnej projektowo-kosztorysowej na modernizację SUW w Jerzmankach”.

Termin składania ofert - 03.10.2017 r. do godz. 1200

Termin otwarcia ofert – 03.10.2017 r. o godz. 1230

  • Status przetargu
    zakończony
Przetarg nieograniczony nr 15/07/2017/TT (wynik przetargu)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o.o. informuje, iż postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostaje unieważnione w dniu 09.10.2017 r. na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2 „Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o. o. z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Boh. Getta 1a.

4115